Rent vid krävande förhållanden

För miljöer som

kräver total renhet

MAHTI_L_Draft_11_07_32.png

Rent ut sagt för mer krävande förhållanden

Rent med över 25 års erfarenhet

Pesuteknos produkter har varit tillförlitliga i mer än 25 år, tack vare deras utomordentligt rena resultat. Våra utvecklade diskprogram utgör lösningar för många olika desinficerings- och rengöringsprocesser. Våra produkter passar bland annat för knivar, metallhandskar, skyddsförkläden, tunnor, mått och brickor samt rengöring av feta maskindelar och tillbehör.

För miljöer som kräver total renhet

Utöver det utomordentliga diskresultatet väljer allt fler företag Pesutekno som partner, eftersom våra produkter kombinerar tillförlitlighet och användbarhet.

Vi utvecklar ständigt våra produkter och tjänster baserat på den återkoppling som vi fått. I diskmaskiner som placeras i livsmedels- och läkemedelsindustrin ska även små detaljer utformas så att de motsvarar kundens behov. Diskprogram som utformats enligt användningsmiljön frigör kundens resurser till andra sysslor, vilket förbättrar effektiviteten och ger besparingar.

För säker rengöring och företagets anseende

Vi på Pesutekno vet efter många års erfarenhet hur man bäst uppnår ett bakteriefritt diskresultat.

Våra diskmaskiner är riktade till de mest krävande förhållandena, som livsmedels- och läkemedelsindustrin. Våra maskiner är utformade för att tåla även det tyngsta slitaget. Våra högkvalitativa maskiner garantera en utomordentlig användarupplevelse och ett rent resultat. Våra diskmaskiner är tillverkade och utformade i enlighet med produktspecifikationer och standarder. Våra produkter är tillverkade i Finland och vi använder EU-godkända material och komponenter. Laboratoriet för mikrobiologi och sjukhushygien har testat och godkänt våra diskmaskiners tvättresultat och desinficeringseffekt.

Vi tror på ständig utveckling och vill erbjuda våra kunder rent ut sagt bättre rengöringslösningar både idag och i framtiden.