Rent vid krävande förhållanden

Producter

Diskmaskiner tillverkade av Pesutekno används av företag som önskar upprätthålla en hög hygiennivå i sin produktion, som vid livsmedels-, bageri-, fisk-, kyckling- och köttproduktion där huvudsaken är rena arbetsredskap.

Våra diskmaskiner ger utomordentliga diskresultat och de är både pålitliga och hållbara, till och med sådana diskmaskiner som levererades på 80-talet används än idag.

Våra maskiner har även en klassisk industridesign och komponenterna består av bästa tillgängliga tekniker baserade på Mitsubishi och Siemens teknologier. Vid behov kan våra maskiner även skräddarsys för krävande kundbehov.

Hilma

Pesuteknos senaste maskinmodell. Ny ergonomisk design.

 • I våra maskiner rengörs och desinficeras knivar, skärbrädor, skärskyddshandskar,maskindelar, etc.
 • Desinficerat, hygieniskt och rent slutresultat vid en temperatur om +85 °C.
 • Möjlighet att använda två olika diskmedel.
 • Elektriskt dörrlås.
 • Diskutrymmet kan designas specifikt för de produkter som ska rengöras.
 • Sluttande tak som förhindrar att vatten samlas på taket.

Ladda ned broschyr

Tuhti

Mellanstor, inklusive krävande tvättprogram

 • Tuhti diskmaskin diskar och rengör handskar, knivar, porslin och maskindelar, etc. helt rena. Effektiv desinficering vid temperatur om +85 °C. Separat desinficering behövs inte.
 • 15 roterande rengöringsenheter cirkulerar vattnet i diskutrymmet och tack vare de effektiva rengöringsenheterna blir resultatet utomordentligt rent
 • Det utvecklade systemet för cirkulation av diskvattnet ger mer diskutrymme i maskinen.

Ladda ned broschyr

Mahti

En snabb och mångsidig diskmaskin för rengöring och desinficering

 • Finns i ett stort urval tillämpningar för olika branscher.
 • 20 roterande rengöringsenheter cirkulerar vattnet effektivt i hela diskutrymmet.
 • Mahti-maskinen rengör: Handskar, knivar, porslin och maskindelar helt rena. Effektiv desinficering vid temperatur om +85 °C. Separat desinficering behövs inte.
 • Det utvecklade systemet för cirkulation av diskvattnet ger mer diskutrymme i maskinen och ökad rengöringskapacitet.

Ladda ned broschyr

Koski

Större rengöringskapacitet

 • Större rengöringskapacitet, kräver mindre golvyta i förhållande till diskutrymmeskapaciteten.
 • Koski-maskinen rengör: Handskar, knivar, porslin och maskindelar helt rena. Effektiv desinficering vid temperatur om +85 °C. Separat desinficering behövs inte.
 • 35 roterande rengöringsenheter cirkulerar vattnet i diskutrymmet och tack vare de effektiva rengöringsenheterna blir resultatet utomordentligt rent.
 • Det utvecklade systemet för cirkulation av diskvattnet ger mer diskutrymme i maskinen och ökad rengöringskapacitet.

Ladda ned broschyr

Ahti

Störst diskutrymmeskapacitet, mångsidig användningsmiljö

 • Ahti-maskinen rengör: Handskar, knivar, porslin och maskindelar helt rena. Effektiv desinficering vid temperatur om +85 °C
 • dubbeleffektiv kraftig tvättpump
 • 40 roterande rengöringsenheter cirkulerar vattnet effektivt i hela diskutrymmet och tack vare dessa blir resultatet utomordentligt rent.

Ladda ned broschyr

Trombi

Diskmaskinen lämpar sig väl för rengöring av behållare och serviser inom livsmedelsindustrin

 • 4 separata rengöringsprogram & effektiv desinficering vid +85 °C.
 • Ett rengöringsprogram av hög kvalitet roterar rengöringsenheterna.
 • Varmluftsblåsen garanterar torkning av upp till 200-liters tunnor.
 • Det använda diskvattnet cirkulerar i maskinen under rengöringsprogrammet.
 • Diskutrymmet har plats även för stora föremål.
 • Den hydrauliska dörren och vridmomentgivaren säkerställer säker användning.

Ladda ned broschyr

Korgar & set

För säker och effektiv desinficering.

Ladda ned broschyr

Vagnar

För säker och effektiv desinficering

Ladda ned broschyr